Pomáháme

Podporujeme vybrané dobročinné projekty na podporu zdravotnické a humanitární pomoci.
Do nabídky jsme zařadili produkty Fair trade, jejichž nákupem můžete přispět ke zlepšení životních a pracovních podmínek obyvatel třetího světa.

I vaší objednávkou přispějete na dobrou věc!

Máte zájem o spolupráci?

Pomáháme

Organizace, které jme podpořili

Několik příspěvků z poslední doby

• Spolupracujeme se společností Miko Káva - divize FAIR TRADE - která zaručuje etický obchod bez dětské práce a chudoby.

• Poskytnutí finančního daru ve výši 50 000 Kč ve prospěch Diecézní charity Brno na projekt chráněného bydlení svatého Michala pro osoby s mentálním postižením a autismem

• Poskytnutí částky 2 x 10 000 Kč a věcných darů: Pečovatelský dům, Na pláni 1433, 562 01 Ústí nad Orlicí.

• Poskytnutí peněžního daru 10 000 Kč na provoz Sdružení zrakově postižených občanů Skuteč.

• Poskytnutí věcného daru ve formě kojenecké výživy v celkové hodnotě 11 000 Kč občanskému sdružení THE ONENESS-HEART-TEARS AND SMILES. Pomoc je určena lidem, kteří se stali oběťmi ničivých vln tsunami v oblasti jihovýchodní Asie.